Chốt đơn thành công

Chốt sale chính là giai đoạn quyết định sự sống còn của toàn bộ doanh nghiệp

Chăm sóc khách hàng

Sale không chỉ dừng lại ở bán hàng. Sale thành công phải làm tốt ở cả khâu trước và sau bán

Kỹ năng cần có

Đọc thêm